דיני עבודה

ייעוץ וייצוג משפטי למעסיקים בדיני עבודה:
 
משרדינו מתמחה במתן יעוץ משפטי טרום הליכים משפטיים, קיום הליכי מו"מ לפשרה במסגרת גישורים, פישורים, בבוררויות וכו'…על מנת למצות את הליכים אלה, בטרם פניה לערכאות המשפטיות.
למעסיקים רבים יש צורך בסיוע ומתן שירותים משפטיים לניהול העסק מול העובדים ולהתנהל נכון בשוטף בהתאם לחוקי העבודה ולדין החלים עליהם. נדמה למעסיקים רבים שחלים עליהם רק חובות ללא זכויות, אך אין הדבר מדויק ובדיוק לצורך כך, עליהם להסתייע במתן ייעוץ וייצוג  בתחום המומחיות של משרדינו :
 
1.    ניסוח והכנת חוזי עבודה לעובדים ו/או טופס הודעה לעובד כנדרש בחוק ובתקנות.
2.    רישום תלושי שכר בהתאם לחוק הגנת השכר ואיסור שכר כולל. סוגיית שכר גלובאלי – מותרת בתנאים מסוימים לפי פסיקת בית הדין הארצי לעבודה קבעה, תחול רק        עם רישום נפרד משתקף בתלושי השכר. עובדים רבים מנסים לאחר שנים רבות ושיהוי ולטעון לשעות נוספות לאחר שקיבלו שכר גבוה יותר– התנהלות נכונה עשויה           לחסוך כסף רב.
3.    מעקב שעות עבודה לצורך תשלום שכר, זכויות סוציאליות ושעות נוספות.
4.    קיום פנקס חופשה שנתית– נטל ההוכחה בענין חופשה חל על המעביד, משמעות הדבר שחובת הדיווח מהותית.
5.    התנהלות כדין בדבר קיום עבירות משמעת, גניבה ומעילה של עובד/ים.
6.    שיחות אזהרה וקיום שימוע במקרים מיוחדים ו/או במקרה של טרום פיטורין- בהתאם לכללים שנקבעו בפסיקה : זימון בכתב שנשלח לעובד מראש, אפשרות לשמוע        טענותיו בטרם הפיטורין על מנת לנסות ולשנות את החלטת פיטורין.
7.    תשלום זכויות ו/או קיום חובות בהתאם לתקנון עבודה ו/או הסכמים קיבוציים כלליים, ענפיים או מיוחדים.
       ו/או בהתאם לצווי ההרחבה שחלים מכח צו עליו חתם שר התמ"ת שחל על כלל עובדים באותו ענף.
8.    זכויות נשים בהריון ולאחר לידה– איסור פיטורים בהריון, איסור שינוי תנאי שכר לרעה, איסור פיטורין לאחר לידה לאחר חלוף תקופה המוגנת – עפ"י פסיקת בית הדין        הארצי חובת המעסיק לאפשר לעובדת לשוב לעבודה בפועל.
9.    זכויות סוציאליות, סיום יחסי עבודה : פיטורין, התפטרות, או התפטרות בדין פיטורין, השעיה …
10.  הטרדות מיניות והתנכלויות– על מעביד חלה חובה בחוק למניעת הטרדה מינית, לתלות תקנון למניעת הטרדה מינית (מעל 25 עובדים), למנות גורם בחברה שיקבל           תלונה שתתברר  בהליך הקבוע בחוק ובתקנות, לערוך השתלמויות ולהרחיק את המטריד מהמתלוננ/ת. מעסיק שיפגע במתלוננת בתנאי עבודתה, שכרה וכו'…                    עשויה לחוב באחריות מכח החוק וחשוף לתביעה אזרחית כספית מצד המתלונן/ת.
11.  תביעות בשל אפליה, לפי חוק שוויון הזדמנויות בעבודה, הגנה על עובדים חושפי שחיתויות וכו'…
12.  התארגנויות עובדים באופן קיבוצי בעבודה : חופש התארגנות, חופש העיסוק, חופש הביטוי וכו'..