צוואות, ירושות,הסכמי ממון ,יפויי כח מתמשך

משרדינו נותן מענה לכל הנוגע לדיני ירושה ולצוואות – סיום חייו של האדם היינו תעלומה,ואין אדם יודע יום פטירתו.
לפיכך, עוד בחייו יוכל האדם להשפיע על ידי כתיבת צוואה והורשת ממונו שצבר במהלך חייו,
לקרוביו ו/או לאנשים להם ברצונו להוריש נכסיו ורכושו. במקרה בו, לא כתב צוואה יוצר מצב בו יורשיו
יהיו קרוביו מדרגה ראשונה כפי שקובע חוק הירושה. ברירת מחדל זו, תשתנה אם האדם יקבע זאת במפורש בצוואתו.
לעייתים, שינויים בחיים דינמיים באופן שבעת כתיבת הצוואה לא ניתן מענה לנסיבות חיים שהשתנו ולכן חשוב להתייעץ עם עו"ד בתחום על מנת לנסות ולפתור את רוב הדילמות שעשויות להיווצר לאחר לכתו מהעולם, בצורה ברורה ונהירה.
באשר בתי המשפט פירשו צוואות ככל שניתן לפי רצון המצווה.
 
הסכמי ממון – לפני נישואין ולאחר נישואין. זאת על מנת להסדיר את מערכת יחסי בני הזוג במקרה של חלילה גירושין, ו/או פירוד ו/או פטירה, תוך החרגה או בהתאם לחוקים שנקבעו בענין זה. הכל בהתאם לצרכיי בני הזוג ולקביעת מנגנונים משפטיים לפי רצונם על מנת למנוע בזבוז משאבים, כסף, הליכים משפטיים תוך הסכמות ברורות מראש.
 
שירותי נוטריון
משרדינו נותן מענה גם לאישורים נוטריונים שונים : אימות חתימה לצורך מסמכים שונים : לבנקים, לרשויות שונות, ואף לחו"ל.
אישור העתק מסמכים, תרגום, אישור צוואה, אישור הסכמי ממון טרום נישואין וכל שניתן בהתאם לחוק. תעריפי הנוטריון נקבעים בהתאם לחוק והיינו תעריף אחיד המפורסם ובמעקב של משרד המשפטים.
לנוטריון סמכויות נוספות מעבר להיותו עו"ד בתחום מומחיותו, ואחריות לאמיתות המסמכים אותם אישור בחתימתו כנוטריון לפי החוק.