הגשת תביעות לביטוח לאומי לעתים נראית כענין פשוט כ"מילוי טופס תביעה" בלבד. 

אך הגשת תביעות לביטוח לאומי בהעדר מומחיות בתחום הביטוח הלאומי, עלולה לעלות בהפסד כספי רב, וחבל. 
כך למשל: יתכן מצב שאדם זכאי לקצבת נכות כללית ולקצבת נפגעי עבודה- אז יהא עליו לבחור במסלול אחד מאחת ובהתאם לחוק הביטוח לאומי, אין כפל קצבאות.
 
לכן, חשיבות רבה בהגשת תביעה כראוי ע"י מילוי הפרטים הרלוונטיים, פרט שהושמט בחוסר ידיעה, ו/או אי צירוף מסמכים או מידע
שלא צורף, עלול להשליך על זכאות התובע או לשלילתה.
 
ישנם מצבים בהם אדם יכול להגיש במקביל להגשת התביעה לביטוח לאומי, גם תביעה לביטוח פרטי ו/או לעיתים תביעת נזיקין (שעיתים הסכום שקיבל מביטוח לאומי יקוזז).
 
עם הגשת תביעה לאחר מהקצבאות שניתנות דרך המוסד ביטוח לאומי, של נכות כללית או נפגעי עבודה, נפגעי לפעולות איבה וכו'…יזומן התובע לוועדה רפואית וייבדק ע"י רופא מטעם המוסד לביטוח לאומי.
תובע יכול לגשת לועדה רפואית בליווי עו"ד מטעמו, ויש לכך חשיבות ובתוצאות.
 
תובע שיוכר במחלות ו/או בליקויים הן בשל נכות כללית (מחלה) והן בשל נפגעי עבודה- יקבעו לו גובה נכות עבור כל ליקוי בהתאם לטבלת ליקויים של המוסד לביטוח לאומי. בשכלול נכויותיו תקבע נכותו הסופית.
 
תובע שנקבעה לו נכות תקבע תחילה כנכות זמנית למס' חודשים ולאחר מכן ייבדק פעם נוספת עד לקביעת נכות צמיתה (קבועה).
 
אם ייקבעו לתובע עד 19% נכות, יהא זכאי למענק חד פעמי בהתאם לתחשיב המוסד לביטוח לאומי המבוסס על הכנסותיו.
 
אם תקבע לתובע נכות בשיעור של מ- 20% ומעלה,יהא זכאי לקצבה חודשית שיקבל מידי חודש.
 
במידה ויש לתובע השגות על החלטת הבטוח לאומי, הוא יכול לערער על החלטת ועדה רפואית לועדה עליונה, שגם היא מורכבת מרופאי הביטוח לאומי.
 
במידה והחלטה של המוסד לביטוח לאומי דוחה או שוללת את תביעת התובע ו/או לגבי גובה אחוזי נכות, רשאי תובע להגיש ערעור לבית הדין לעבודה, בשל טעות משפטית שלעיתים מבוססת גם על טעות שבעובדה.

חשיבות רבה להתנהל נכון במיוחד למול גוף כמו הביטוח הלאומי, בייצוג ובמידת הצורך בהגשת ערעור על החלטותיו.
נשמח לסייע בענין.