ירושה

 
לפי חוק הירושה, היא זכות של אדם מדרגה ראשונה : בן זוג, ילדים, הורים (אם אינו נשוי), שהינם יורשים והופכים לבעלי זכות בנכסי קרוב שנפטר. החוק קבע את המדרגים של היורשים על פי הדין, לאור מצבו של הנפטר, המנוח- אם היה נשוי עם ילדים או ללא ילדים וכו'…החוק קובע עדיפות ליורשים : ראשית יורש בן זוג וילדיהם, אם אין בן זוג אז ילדיו, הוריו וכו'… במקרה בו אין למנוח קרוב משפחה כלל (אף לא בדרגות רחוקות), אז המדינה תירש את נכסי המנוח.
 
במצב בו המנוח לא הותיר צוואה, יחול חוק הירושה אוטומטית והיורשים על פי הדין יקבלו את נכסי המנוח, הקרויים : עיזבון.
 
צוואה מהי ?
 
צוואה הוא מסמך שהמנוח ציווה טרם מותו והחליט לחלק את נכסיו ועיזבונו לפי רצונו ולא בהכרח לפי הקבוע בחוק. לעיתים אדם בטרם פטירתו רוצה לוודא שאדם אחר, שאינו קרוב משפחה ייהנה מעיזבונו או שהמנוח רוצה קרוב משפחה מסוים יקבל חלק גדול יותר מעיזבונו (ולא כקבוע בחוק), יוכל להשאיר צוואה המפרטת את רצונו.
 
בתי המשפט והפסיקה ראתה ורואה ערך עליון לרצון המנוח, ובמקרים בהם יש מחלוקות, בתי המשפט ניסו לפרש את הצוואה בהתאם לעקרון של כיבוד רצון המנוח.
 
החוק קובע כי ניתן להכין צוואה במס' צורות :
 
1.    צוואה בכתב יד– סעיף 19 חוק הירושה קובע כי המצווה יכתוב מסמך כולו בכתב ידו בו יצווה על חלוקת עזבונו, יחתום וירשום תאריך. יש לציין, כי היו מקרים בהם עלה חשש של זיוף ו/או           כשאין הוכחה כי מדובר בכתב ידו של המנוח (אין עדים או אסמכתא כלשהי), עלול להווצר מצב בו רשם הירושה, לא יתן צו קיום צוואה (שהוא מסמך לפיו ניתן להעביר רכוש לנהנה לפי               הצוואה) ואז עלולות להיווצר בעיות. לכן, צורה זו אינה מומלצת.
 
2.    צוואה בעדים – צוואה זו תיכתב או תודפס בכתב והמצווה יחתום עליה בפני שני עדים, אשר יחתמו גם הם במועד החתימה של המנוח, והעדים יאשרו כי המנוח קרא את צוואה והבין את           תוכנה וציווה מרצונו החופשי. חשוב לנסח צוואה בצורה ברורה מפורשת שאינה משתמעת לשתי פנים ולכלול את המצבים שהאפשריים, כדי למנוע בעיות בעתיד לאחר הסתלקות המצווה מן        העולם.
 
3.    צוואה ברשות –  היא צוואה שנערכת בפני רשות, כגון רשם או שופט בית משפט או דיין בבית דין רבני, או בפני נוטריון שדינו כדין  שופט לענין זה. נוטריון הינו עורך דין בעל וותק של מעל 10        שנים אשר עבר הסמכה וקיבל תעודת נוטריון ומוכר במשרד המשפטים. (ראה שירותי נוטריון כדלעיל). משרדינו נותן שירותי נוטריון, עריכת צוואות ואישורן כצוואת רשות כדין.
 
4.    צוואה בע"פ – בתנאים של "שכיב מרע", דהיינו מצב בו המצווה על ערש דווי, כשמצבו הבריאותי סופני (אם כי הוא צלול בראשו, בהכרתו והבנתו, והוא עומד ביכולת להבין בין טוב לרע               וברצונותיו), וברצונו להותיר צוואה בטרם לכתו, או שרואה עצמו בנסיבות מסוימות מול פני המוות, יכול לצוות בע"פ בתנאי שיהיו שני עדים ששומעים את לשונו. 
 
        בכל מקרה חשוב ורצוי להשאיר צוואה שנוסחה כראוי, על מנת שלא תהיינה מחלוקות אשר יגררו התנגדויות ויגיעו לבתי המשפט.
        עדיף להכין צוואה ע"י עו"ד מומחה בתחום, המכיר את הסוגיות השונות שעלולת ליצור מחלוקות ולנסות להימנע מהן, ככל שניתן.
 
לעיתים בני זוג משאירים צוואה הדדית, המנוסחת במסמך אחד של צוואה הדדית או בשני מסמכי צוואות הדדיות, כך שכל אחד משאיר צוואה לבן זוגו. במידה ובן זוג אחד רוצה לבטל את הצוואה ההדדית, עליו להודיע לבן זוגו בהיותם בחיים וההתחייבויות ההדדיות של שני הצדדים בטלה אחד כלפי השני. אם נפטר אחד מבני הזוג והנותר בחיים רוצה לבטל את הצוואה ההדדית עליו להסתלק ולהעביר חלקו (לילד או לאחיו של המנוח) כל עוד לא חולק העיזבון, ואם כבר חולק העיזבון על הן הזוג להשיב לעיזבון את חלקו.
 
ניתן לקבוע בצוואה "יורש אחרי יורש", כלומר להוריש לאדם מסויים ואם הוא נפטר קודם אז יורש השני שנקבע אחריו יקבל את החלק.
לא ניתן להוריש בשרשרת ארוכה אלא רק יורש אחד אחרי יורש שנקבע.

        כאמור אם אדם לא הותיר צוואה יחול חוק הירושה כברירת מחדל.
יורש מכח החוק או נהנה מכח צוואה, כדי לממש את זכאותם לעיזבון צריכים להגיש בקשה לצו ירושה או צו קיום צוואה.
אם קרובים אחרים לא מתנגדים בהתאם לאפשרות בחוק, לאחר תהליך משפטי מסוים יוכלו להנות מפרות העיזבון.
 
משרדינו מטפל בהכנת צוואות, באישור נוטריוני הנדרש, צווי ירושה, קיום צוואה ובייצוג בערכאות במקרה של מחלוקות על רקע סכסוכי ירושה וצוואה. נשמח לסייע בכל הנדרש.