הצלחות בייצוג מעסיקים

* דחיית צו מניעה זמני של עובדת בגיל 60 הסמוך לגיל פנסיה- משרדינו ייצג את המעסיקה חברה שנכנסה להליכי צמצומים שהצליחה להוכיח כי אין מקום להשאיר את העובדת עד לגיל הפנסיה. בקשת העובדת נדחתה בבית הדין לעבודה.

*** המפקחת על הנשים נתנה היתר לפיטורי עובדת בהריון בחודש חמישי להריונה, רטרואקטיבית מיום הגשת הבקשה, דהיינו, כחודשיים קודם לכן. המעסיק הוכיח כי העובדת פוטרה משיקולים שאינם קשורים להריון ונובעים מתיפקוד לקוי וחמור של העובדת, אשר מסרה סודות ומידע פנים של החברה למתחרה.

* מעסיקה קיבלה החזר של אלפי שקלים מקופת פיצויים.

* נדחתה תביעה כנגד מעסיקה בסך של 850,000 ש"ח. עובדת שעבדה 25 שנה בחברה הגישה תביעה על פיטורין שלא כדין, בטענה שהשימוע לא היה כדין, מאחר ולא קיבלה את כל המסמכים טרם קיום השימוע, בטענה שהפיטורין לא היו לפי ההסכם הקיבוצי שחל על מעסיקה, וכי הפיטורין לטענתה היו בעת מחלה - כל טענות המעסיקה נתקבלו ותביעת העובדת נדחתה במלואה.

* מעסיקה זכתה וכל טענותיה נתקבלו בתביעה כנגד העובדת. עובדת שהגישה תביעה בסך של 170,000 ש"ח נדחתה במלואה. טענת העובדת להתפטרות בדין מפוטרת בשל הרעה מוחשית בתנאי עבודה, נדחתה והוכח כי סיבת ההתפטרות של העובדת לאור סירוב המעסיקה להעלאת שכרה. כל יתר טענות העובדת, לתנאי עבודה : שעות נוספות, הפרשי הפרשות לפנסיה, עוגמת נפש וכו'... נדחו במלואן !

*** העובדת הגישה ערעור לבית הדין הארצי וגם שם ערעור העובדת נדחה והמעסיקה זכתה בערכאה נוספת בבית הדן הארצי.

* תביעת עובדת לפיצוי לפי החוק למניעת הטרדה מינית שהוגשה על סך של 600,000 ש"ח נסתיימה בפיצוי מינורי בו חויב הנתבע בסך של 10,000 ש"ח בלבד, אותו משרדינו ייצג.

* מעסיק ששילם שכר גלובאלי ובשל טעות טכנית לא ערך פיצול בתלוש שכר בין שכר יסוד לשעות גלובאליות, הוכיח כי שילם לעובד ולא גרע מזכויותיו. כל התלונות של העובד למשרד הכלכלה והאכיפה נדחו והמעסיק זוכה מאשמה פלילית.

הצלחות בייצוג עובדים

* עובדת שהוטרדה מינית בעבודה הגישה תלונה למעסיק בגין הטרדה מינית, ניצול יחסי מרות, והתנכלויות. משרדינו ליווה משפטית וייצג את העובדת, והמטריד זומן לשימוע ופוטר מעבודה לאחר 15 שנות עבודה. העובדת הגישה תביעה כנגד המעסיק והמטריד וקיבלה פיצוי של 130,000 ש"ח בהסכם פשרה לפני תום ההליך המשפטי.

* עובד שעבד כפרילאנסר בחברת שטיחים והוציא חשבוניות, הוכר במעמס "עובד" לאחר 7 שנות עבודה. העובד שיוצג ע"י משרדינו קיבל זכויות סוציאליות, פיצויי פיטורים בסך כולל של 108,000 ש"ח.

* עובדת בהריון הוחזרה לעבודה, לאחר שהושעתה מעבודה על רקע ויכוחים עם עובדות לעבודה, ועם המנהלת. העובדת נשארה עד תום ההיריון, תקופה המוגנת וזכתה בעשרות אלפי שקלים, עד להתפטרותה מרצונה לצורך טיפול בילד לאחר הלידה.

* עובד שעבד שנה וחצי ולא שולמו מלוא זכויות הסוציאליות זכה בתשלום זכויותיו בסך של 45,000 ש"ח במסגרת הסכם פשרה ולפני תום ההליך המשפטי.

* עובד מכס ומע"מ קיבל דרגה רטרואקטיבית, שמשמעה תוספת של 2,000 ש"ח לחודש לכל תקופת עבודתו ושנה וחצי בדיעבד, לרבות זכויות בפנסיה בעתיד, תוספת של עשרות אלפי שקלים.

עובדים ומעסיקים לייעוץ משפטי וייצוג בערכאות, נשמח לסייע בתחום מומחיותינו.